Aktuality

Setkání Evropské meteorologické společnosti 2019 v dánské Kodani

23/09/2019 46c-program-EMS-2019.png

V druhém zářijovém týdnu jsme měli možnost se opět zúčastnit konference Evropské meteorologické společnosti (EMS). Konala se již po dvacáté tentokrát v Dánsku a sjelo se na ní 846 účastníků z 50 zemí. Konferenci hostila Dánská technická univerzita v Lyngby ležící jen 10 km od centra Kodaně. Téma…

VÍCE

Vědecký článek: Příčiny prudkého nárůstu úmrtí souvisejících s horkem v roce 2016 v Maricopa County v Arizoně

26/08/2019

S více než 4,5 miliony obyvateli představuje Maricopa County (souměstí Phoenix-Mesa-Chandler) přibližně 2/3 populace Arizony. Díky své poloze v Sonorské poušti na jihozápadě USA zde převládá horké a suché klima s letními maximálními teplotami běžně přesahujícími 100 °F (38 °C), které představují pro místní obyvatelstvo významné zdravotní riziko. Z tohoto důvodu vede od roku 2006 místní úřad pro…

VÍCE

Vědecký článek: Ověření schopností regionálních klimatických modelů z projektu EURO-CORDEX simulovat mechanismy vzniku výrazných vln veder

22/07/2019

Dlouhotrvající období velmi vysokých teplot jsou nebezpečná pro lidskou společnost i ekosystémy. Od 90. let 20. století bylo ve střední Evropě zaznamenáno těchto událostí neobvykle mnoho a vzhledem k probíhající změně klimatu panují obavy, že se jejich četnost bude nadále zvyšovat. Pro podrobnější rozbor možných budoucích teplotních extrémů je třeba analyzovat výstupy klimatických modelů pro…

VÍCE

Jak dekarbonizovat dopravu, tedy snížit emise CO2 z dopravy?

14/05/2019 43c-Dekarbonizace-uvod1.jpg

Více než rok hledala skupina odborníků z Expertní rady evropských akademií (EASAC), složená z vědců všech členských států EU, Švýcarska a Norska, možné cesty jak snížit emise skleníkových plynů v dopravě. Výsledkem je dokument Decarbonization of transport, což by se dalo volně přeložit jako Doprava…

VÍCE

Seminář 2019

02/05/2019

ZPRACOVÁNÍ DAT Z DRUŽIC SENTINEL V pondělí 17. 6. 2019 pořádá Oddělení klimatologie ve spolupráci s RUS Copernicus (Research and user suport for sentinel core products) jednodenní seminář zaměřený na přístup k satelitním datům a jejich zpracování. Účastníci získají přehled o dostupných produktech z družic Sentinel 1 až 3, jejich časovém a prostorovém kroku a dozví se princip sběru dat na…

VÍCE

Konference EGU 2019

16/04/2019 41c-EGU19.jpg

Od 7. do 12. dubna proběhlo ve Vídni evropské shromáždění (General Assembly) vědců, kteří se zabývají vědami o Zemi (European Geosciences Union - EGU). Letos se na této konferenci sešlo přes 16 tisíc vědců ze 113 zemí světa. Na konferenci se prezentovalo 22 hlavních oblastí věd o Zemi od tektoniky…

VÍCE

Vědecký článek: Změny srážkových charakteristik v ČR za období 1961-2012

17/03/2019

Současné klimatické změny se promítají i do chování srážkových charakteristik, které se mohou projevit častějším výskytem povodní nebo naopak suchem. V denních datech ze 162 stanic v ČR za období 1961–2012 jsme studovali sezonní trendy pěti srážkových charakteristik, a to sezonního úhrnu srážek (Rmean), počtu srážkových dní (NW), intenzity srážek (RII) a dvou indexů popisujících extrémy:…

VÍCE

Vědecký článek: Roční chod trendů teploty v Evropě v období 1961–2000

15/02/2019 39c-GPC2.jpg

Růst globální teploty v posledních dekádách se projevuje v jednotlivých regionech světa rozdílným způsobem: dlouhodobým nárůstem teploty, změnami srážek, změnami četnosti extrémů apod. V článku je pozornost zaměřena na změny maximální a minimální denní teploty (TX a TN) v Evropě v posledních 40…

VÍCE

Rok 2018 – rok s nejvyšší průměrnou teplotou

10/01/2019

  Rok 2018 si budeme pamatovat jako nejteplejší od roku 1971. Průměrná roční teplota na stanici Spořilov byla 11,5 °C, což je o 2,2 °C více než je dlouhodobý průměr za období 1981-2010. Prožili jsme také rekordní počet letních a tropických dní. Letních dní (dní s denní maximální teplotou nad 25 °C) bylo 115, přičemž dlouhodobý průměr je 61. Tropických dní (s denním maximem nad 30 °C) bylo 49,…

VÍCE