Aktuality

Jak dekarbonizovat dopravu, tedy snížit emise CO2 z dopravy?

14/05/2019 43c-Dekarbonizace-uvod1.jpg

Více než rok hledala skupina odborníků z Expertní rady evropských akademií (EASAC), složená z vědců všech členských států EU, Švýcarska a Norska, možné cesty jak snížit emise skleníkových plynů v dopravě. Výsledkem je dokument Decarbonization of transport, což by se dalo volně přeložit jako Doprava…

VÍCE

Seminář 2019

02/05/2019

ZPRACOVÁNÍ DAT Z DRUŽIC SENTINEL V pondělí 17. 6. 2019 pořádá Oddělení klimatologie ve spolupráci s RUS Copernicus (Research and user suport for sentinel core products) jednodenní seminář zaměřený na přístup k satelitním datům a jejich zpracování. Účastníci získají přehled o dostupných produktech z družic Sentinel 1 až 3, jejich časovém a prostorovém kroku a dozví se princip sběru dat na…

VÍCE

Konference EGU 2019

16/04/2019 41c-EGU19.jpg

Od 7. do 12. dubna proběhlo ve Vídni evropské shromáždění (General Assembly) vědců, kteří se zabývají vědami o Zemi (European Geosciences Union - EGU). Letos se na této konferenci sešlo přes 16 tisíc vědců ze 113 zemí světa. Na konferenci se prezentovalo 22 hlavních oblastí věd o Zemi od tektoniky…

VÍCE

Vědecký článek: Změny srážkových charakteristik v ČR za období 1961-2012

17/03/2019

Současné klimatické změny se promítají i do chování srážkových charakteristik, které se mohou projevit častějším výskytem povodní nebo naopak suchem. V denních datech ze 162 stanic v ČR za období 1961–2012 jsme studovali sezonní trendy pěti srážkových charakteristik, a to sezonního úhrnu srážek (Rmean), počtu srážkových dní (NW), intenzity srážek (RII) a dvou indexů popisujících extrémy:…

VÍCE

Vědecký článek: Roční chod trendů teploty v Evropě v období 1961–2000

15/02/2019 39c-GPC2.jpg

Růst globální teploty v posledních dekádách se projevuje v jednotlivých regionech světa rozdílným způsobem: dlouhodobým nárůstem teploty, změnami srážek, změnami četnosti extrémů apod. V článku je pozornost zaměřena na změny maximální a minimální denní teploty (TX a TN) v Evropě v posledních 40…

VÍCE

Rok 2018 – rok s nejvyšší průměrnou teplotou

10/01/2019

  Rok 2018 si budeme pamatovat jako nejteplejší od roku 1971. Průměrná roční teplota na stanici Spořilov byla 11,5 °C, což je o 2,2 °C více než je dlouhodobý průměr za období 1981-2010. Prožili jsme také rekordní počet letních a tropických dní. Letních dní (dní s denní maximální teplotou nad 25 °C) bylo 115, přičemž dlouhodobý průměr je 61. Tropických dní (s denním maximem nad 30 °C) bylo 49,…

VÍCE

Podzim 2018

18/12/2018 37c-podzim-listi.jpg

Po nejteplejším létě jsme letos zažili i velmi teplý podzim. Průměrná podzimní teplota (průměr z měsíců září, říjen a listopad) byla 10,8 °C, což je o 1,7 °C více něž je průměr za období 1981-2010. Prožili jsme 3. nejteplejší podzim od roku 1971. Tepleji bylo pouze v letech 2006 a 2014 (viz graf).…

VÍCE

OZNÓVÁ DÍRA – zatím není důvod k oslavám

09/11/2018 36c-ozon-2018-zprava.png

Ozón, který se vyskytuje ve stratosféře zhruba ve výšce mezi 20 a 50 km nad povrchem Země, pohlcuje ultrafialové záření přicházející od Slunce. Toto záření je pro rostliny a živočichy smrtelné. Bez ozónové vrstvy by život na naší Zemi nebyl možný, alespoň ne ve formě jakou známe nyní. V prvním…

VÍCE

Nejteplejší léto

25/09/2018 35c-letni-slunce.jpg

Letošní léto* bylo vůbec nejteplejší od začátku měření. Průměrná letní teplota byla 21,6 °C, což je o 3 °C nad dlouhodobým průměrem z let 1980-2010. Nejchladnějším dnem s denní průměrnou teplotou 13,1°C byl 23. červen. Nejchladnější ráno jsme zažili 28. srpna, kdy minimální teplota klesla na 6,5 °C…

VÍCE