Aktuality

Vědecký článek: Změny srážkových charakteristik v ČR za období 1961-2012

17/03/2019

Současné klimatické změny se promítají i do chování srážkových charakteristik, které se mohou projevit častějším výskytem povodní nebo naopak suchem. V denních datech ze 162 stanic v ČR za období 1961–2012 jsme studovali sezonní trendy pěti srážkových charakteristik, a to sezonního úhrnu srážek (Rmean), počtu srážkových dní (NW), intenzity srážek (RII) a dvou indexů popisujících extrémy:…

VÍCE

Vědecký článek: Roční chod trendů teploty v Evropě v období 1961–2000

15/02/2019 39c-GPC2.jpg

Růst globální teploty v posledních dekádách se projevuje v jednotlivých regionech světa rozdílným způsobem: dlouhodobým nárůstem teploty, změnami srážek, změnami četnosti extrémů apod. V článku je pozornost zaměřena na změny maximální a minimální denní teploty (TX a TN) v Evropě v posledních 40…

VÍCE

Rok 2018 – rok s nejvyšší průměrnou teplotou

10/01/2019

  Rok 2018 si budeme pamatovat jako nejteplejší od roku 1971. Průměrná roční teplota na stanici Spořilov byla 11,5 °C, což je o 2,2 °C více než je dlouhodobý průměr za období 1981-2010. Prožili jsme také rekordní počet letních a tropických dní. Letních dní (dní s denní maximální teplotou nad 25 °C) bylo 115, přičemž dlouhodobý průměr je 61. Tropických dní (s denním maximem nad 30 °C) bylo 49,…

VÍCE

Podzim 2018

18/12/2018 37c-podzim-listi.jpg

Po nejteplejším létě jsme letos zažili i velmi teplý podzim. Průměrná podzimní teplota (průměr z měsíců září, říjen a listopad) byla 10,8 °C, což je o 1,7 °C více něž je průměr za období 1981-2010. Prožili jsme 3. nejteplejší podzim od roku 1971. Tepleji bylo pouze v letech 2006 a 2014 (viz graf).…

VÍCE

OZNÓVÁ DÍRA – zatím není důvod k oslavám

09/11/2018 36c-ozon-2018-zprava.png

Ozón, který se vyskytuje ve stratosféře zhruba ve výšce mezi 20 a 50 km nad povrchem Země, pohlcuje ultrafialové záření přicházející od Slunce. Toto záření je pro rostliny a živočichy smrtelné. Bez ozónové vrstvy by život na naší Zemi nebyl možný, alespoň ne ve formě jakou známe nyní. V prvním…

VÍCE

Nejteplejší léto

25/09/2018 35c-letni-slunce.jpg

Letošní léto* bylo vůbec nejteplejší od začátku měření. Průměrná letní teplota byla 21,6 °C, což je o 3 °C nad dlouhodobým průměrem z let 1980-2010. Nejchladnějším dnem s denní průměrnou teplotou 13,1°C byl 23. červen. Nejchladnější ráno jsme zažili 28. srpna, kdy minimální teplota klesla na 6,5 °C…

VÍCE

Setkání Evropské meteorologické společnosti v září 2018

16/09/2018

Minulý týden proběhlo v Maďarské Budapešti již tradiční setkáni meteorologů a klimatologů z celé Evropy a některých dalších zemí organizované Evropskou meteorologickou společností https://www.ems2018.eu/home.html. Účast odborníků z České republiky byla s ohledem na místo konání šestá nejvyšší, z celkového počtu 732 účastníků bylo 36 z Česka. Ústředním tématem tentokrát znělo „Globální změna a…

VÍCE

Vlny veder – víme, o čem je řeč?

01/08/2018 28c-heat-wave-1.jpg

Pojem „vlna veder“, případně „horká vlna“ nebo anglicky „heat wave“ vám nemusím příliš představovat. Jedná se přesně o to období, kdy i zarputilý neplavec trpící akvafobií dá přednost koupání ve špinavé řece před pobytem ve svém panelákovém bytě. Je proto trochu paradoxní, že pro tyto události…

VÍCE

Jaro nejaro 2018

13/06/2018 34c-rozkvetla-vetev.jpeg

Zdá se, jako by letošní jaro ani nebylo. Z chladných zimních teplot v březnu jsme přešli rovnou do letních teplot v dubnu a květnu. Průměrná jarní teplota byla 11,8 °C, čímž překonala o 0,03 °C rekord z roku 2007. Během jara napršelo podprůměrné množství srážek, pouhých 84,7 mm. Nejchladnějším dnem…

VÍCE