Seminář 2019

02/05/2019

ZPRACOVÁNÍ DAT Z DRUŽIC SENTINEL

V pondělí 17. 6. 2019 pořádá Oddělení klimatologie ve spolupráci s RUS Copernicus (Research and user suport for sentinel core products) jednodenní seminář zaměřený na přístup k satelitním datům a jejich zpracování. Účastníci získají přehled o dostupných produktech z družic Sentinel 1 až 3, jejich časovém a prostorovém kroku a dozví se princip sběru dat na jednotlivých družicích. Názorně pak uvidí, jakým způsobem se data stahují a jak je lze dále zpracovávat s použitím softwaru poskytovaného programem RUS. Seminář je vhodný pro všechny, kdo mají v plánu s daty skutečně pracovat. Mimo jiné půjde o údaje o množství a kondici vegetace, vlhkosti půdy a kvality vody. Dále o monitoring sněhové pokrývky, povodní, poklesů půdy, změn land cover, teplot zemského povrchu i SST a aktivních požárů.

Účast na semináři není zpoplatněna, akce proběhne v budově Ústavu fyziky atmosféry a je financovaná z programů Vesmír pro lidstvo Strategie AV21 a RUS Copernicus. Přihlásit na seminář se můžete zde (formulář). Kapacita sálu je omezená, proto s přihláškou neváhejte. Během přestávek bude zajištěno drobné občerstvení, oběd je možné pro zájemce domluvit v jídelně GFÚ, blízkosti je i restaurace U Břízy.

Případné další informace na mailu pokorna@ufa.cas.cz

Flyer_RUSWorkshop_Praha_draft4.jpg