Autorský tým

 

Všichni členové týmu pracují na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR.

 

Mgr. Romana Beranová, Ph.D.
Vystudovala obor Meteorologie a klimatologie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Hlavními tématy výzkumu jsou dlouhodobé změny klimatických prvků a jejich vztahy k atmosférické cirkulaci, analýza časových řad a klimatických extrémů.

 

RNDr. Martin Dubrovský, Ph.D.

Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Zabývá se zejména konstrukcí scénářů změn klimatu ze simulací globálních a regionálních klimatických modelů a vývojem stochastických meteorologických generátorů, pomocí nichž se vytváří realistické časové řady přízemních meteorologických charakteristik reprezentujících současné i změněné klima. Produkty jeho práce byly použity v několika zahraničních projektech (např. Cecilia, Adagio, CLIMSAVE, DriDanube). 

 

Mgr. Tomáš Krauskopf
Titul Mgr. získal v oboru Fyzická geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a nyní je studentem doktorandského stupně stejného oboru. Zabývá se prostorovým rozložením trendů teploty vzduchu a zejména její krátkodobé proměnlivosti v Evropě, přičemž poukazuje na výrazné rozdíly mezi různými zdroji dat.

 

Mgr. Ondřej Lhotka, Ph.D.
Vystudoval obor Fyzická geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Ve své disertační práci se zabýval převážně analýzou proměnlivosti, příčin a možného budoucího vývoje vln veder, na což navazuje ve své profesní kariéře.

 

RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.
Vystudovala obor Meteorologie a ochrana životního prostředí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Profesně se zaměřuje na projevy klimatické změny v Evropě a v České republice, zejména na trendy teplot. V současnosti přednáší na Katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
 
RNDr. Zuzana Rulfová, Ph.D.
Vystudovala obor Meteorologie a klimatologie a také Učitelství pro střední školy na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Ve své profesní dráze se zejména zabývá studiem změn charakteristik konvekčních a vrstevnatých srážek a jejich extrémy a to jak pro pozorovaná data tak i pro budoucí klima.  
 
Mgr. Aleš Urban, Ph.D.
Vystudoval obor Fyzická geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se humánní biometeorologií – studiem vlivu proměnlivosti počasí na lidské zdraví.