Konference EGU 2019

16/04/2019

41c-EGU19.jpg

Od 7. do 12. dubna proběhlo ve Vídni evropské shromáždění (General Assembly) vědců, kteří se zabývají vědami o Zemi (European Geosciences Union - EGU). Letos se na této konferenci sešlo přes 16 tisíc vědců ze 113 zemí světa. Na konferenci se prezentovalo 22 hlavních oblastí věd o Zemi od tektoniky přes přírodní hrozby až po solární systém, klimatologie samozřejmě nechyběla.

V klimatologii byla zastoupena tradiční témata jako klimatické modelování  hlavně  v rámci mezinárodního projektu CORDEX, dále synoptická klimatologie, extrémní jevy nebo variabilita klimatu. Letos byla zařazena i sekce věnující se mimořádnému suchu v Evropě v roce 2018. Každoročně jsou ve Vídni udělovány oborové medaile. Letos medaili Milutina Milankoviće získal Jacques Laskar za astronomická řešení pro paleoklimatické studie. Sekce přírodních hrozeb udělila Pliniovu medaili Philipu J. Wardovi za mimořádný výzkum povodní a such.

 Více jak polovina účastníků této konference jsou mladí a začínající vědci, proto pro ně bylo připraveno mnoho kurzů. Mezi nejzajímavější patří například jak žádat o grant, jak rozvíjet svou kariéru v zahraničí, jak vybalancovat práci a rodinu nebo jak pečovat o své duševní zdraví. EGU mladé vědce podporuje i finančně, lze si zažádat o finanční podporu na cestovní náklady (Roland Schlich travel support). Letošní cenu Arne Richtera pro mimořádného začínajícího vědce získala Amanda C. Maycock za výrazný příspěvek k porozumění vlivu stratosférických procesů na klima.

Na letošním setkání se organizátoři snažili zmírnit dopad této akce na životní prostředí. Například všichni účastníci byli nabádáni, aby si přivezli svůj hrníček na kávu, a tím omezili spotřebu jednorázových kelímků. Dalším opatřením jsou fontánky na pitnou vodu, kterou si každý může natočit do své vlastní lahve. Jedna z vědeckých sekcí konference byla přímo zaměřena na plasty v životním prostředí. Ve středu proběhla i velká debata s názvem "Bezpečný operační prostor pro planetu a jak zajistit, že už není pozdě". Debatovalo se o opatřeních, která by měla zamezit dalšímu růstu globální teploty. Tato debata byla streamována.

EGU%photo Competition.jpg

Vítěz fotografické soutěže EGU Photo Competition 2019. 43°29’S 147°08’E – Meet me at the lighthouse.  

Příští shromáždění EGU 2020 proběhne 3. - 8. května 2020. Možná se tam potkáme.

R.B.