Projekty

PERUN - Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku

  Projekt PERUN je zaměřen na výzkum klimatických extrémů, sucha a důsledků jeho prohlubování v České republice. Garantem projektu je Ministerstvo životního prostředí a kromě ČHMÚ jsou řešiteli projektu Česká geologická služba, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Výzkumný…

VÍCE

Vlny veder jako třírozměrné jevy

Název projektu: Vlny veder jako třírozměrné jevy Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR) Období řešení: 2023-2025 Řešitelský tým: Ondřej LHOTKA, Jan KYSELÝ, Eva PLAVCOVÁ, Jan STRYHAL, Martin HANEL, Zuzana BEŠŤÁKOVÁ Anotace: Vlny veder jsou považovány za jednu z největších hrozeb současné změny klimatu. Prvotní studie používající jednorozměrná staniční data byly postupně…

VÍCE