Vědecký článek: Změny srážkových charakteristik v ČR za období 1961-2012

17/03/2019

Současné klimatické změny se promítají i do chování srážkových charakteristik, které se mohou projevit častějším výskytem povodní nebo naopak suchem. V denních datech ze 162 stanic v ČR za období 1961–2012 jsme studovali sezonní trendy pěti srážkových charakteristik, a to sezonního úhrnu srážek (Rmean), počtu srážkových dní (NW), intenzity srážek (RII) a dvou indexů popisujících extrémy: sezonního srážkového maxima (R1Dmax) a podílu velmi deštivých dní na celkových srážkách (%P90). V zimě a v létě jsme zjistili růst průměrných srážek (s průměrnou velikostí trendu v zimě 3,3% a v létě 2,6% za dekádu), intenzity srážek i extrémů. Jaro je jediná sezóna, ve které dochází k poklesu průměrných srážek a počtu srážkových dní, ostatní indexy nemají výrazný trend. Na podzim jsou změny blízké nule. Změny srážkových charakteristik se liší pro sezónně definované chladné (denní maximální teplota pod 25. percentilem) a teplé dny (denní maximální teplota nad 75. percentilem). Během chladných dní v zimě, kdy se srážky vyskytují převážně ve formě sněhu, jsme zjistili pokles průměrných srážek a pokles počtu dní se srážkami. Naopak v létě byl nárůst srážkových charakteristik nejsilnější a nejlépe vyjádřen během teplých dní, ve kterých srážky pocházejí zejména z konvektivních bouří.

Clanek_Beranova.png

Obr.: Prostorové rozdělení trendů srážkových indexů v zimě. Modré symboly značí růst, červené pokles dané charakteristiky. Vyplněné symboly znamenají statisticky významné trendy na hladině 0,1.

 

Zdroj: 

Beranová R. – Kyselý J.: Trends of precipitation characteristics in the Czech Republic over 1961–2012, their spatial patterns and links to temperature and the North Atlantic Oscillation. International Journal of Climatology, 38, č. S1 (2018), e596–e606.