Aktuality

Co zobrazují snímky z meteorologického radaru

17/05/2021 59c-radar-euro-2021-05-17.jpg

Radary patří už několik desítek let do našeho života, i když si to asi ani neuvědomujeme. Nezbytné jsou v na letištích, na lodích, v armádě, používají se v meteorologii na  pozemní i dálkové pozorování Země a dopplerovské radary pro kontrolu rychlostí v dopravě. Princip radaru většina z nás zná.…

VÍCE

Jak jsou spolehlivé předpovědi počasí v mobilních aplikacích

30/04/2021 57c-app-meteo.jpg

Snad každý, kdo má chytrý telefon, využívá aplikaci zobrazující předpověď počasí. Je až překvapivé, kolik z nás těmto předpovědím skoro slepě důvěřuje. Možná je to dáno tím, že každý z nás používá jen jednu aplikaci. Kdyby jich totiž měl víc, brzy by zjistil, že  předpovědi se často liší. Proč to…

VÍCE

ROK 2020 – rok s nejteplejším a nejdeštivějším únorem

08/01/2021

Rok 2020 byl na stanici Spořilov 4. nejteplejší od začátku měření. Teplejší byly roky 2018, 2019 a 2015. Průměrná roční teplota byla 11,0 °C, což je o 1,7 °C více než je dlouhodobý průměr za období 1981-2010. Prožili jsme 86 letních dní (denní maximální teplota nad 25 °C), o třetinu více než je průměr. První letní den nastal 28. dubna a poslední 24. září. Také jsme zaznamenali 37 tropických dní …

VÍCE

Start projektu PERUN

29/10/2020 55c-Perun-uvod.png

V těchto dnech se rozbíhá i na našem oddělení projekt PERUN (z anglického Prediction, Evaluation and Research for Understanding National sensitivity and impacts of drought and climate change for Czechia). Úkolem projektu je analyzovat nejen příčiny a důsledky současného sucha, ale také hledat…

VÍCE

VLNA VEDER V POLOVINĚ ZÁŘÍ, JE TO VŮBEC NORMÁLNÍ?

15/09/2020 54c-teploty-zari-Sporilov.jpg

Právě si užíváme letního počasí, kdy teploty odpoledne překračují hranici 30 °C. Září 2020 bylo až na své první dny velmi teplé, už ve čtvrtek nás ale příroda vrátí do reality výrazným ochlazením. Jak ale nahlížet na tak vysoké teploty v polovině září?  Je tohle projev změny klimatu? Nebo takto…

VÍCE

Tajfun nebo Hurikán ?

06/09/2020 53c-tajfun-0.gif

Ve své podstatě je to totéž, obecně se tyto bouře nazývají TROPICKÉ CYKLÓNY a podle místa výskytu hovoříme v okolí Ameriky o hurikánech, v Pacifiku o tajfunech a v Indickém oceánu o Willy-willy. Ve skutečnosti ale rozdíly jsou, zejména v intenzitě. Tajfuny jsou obecně silnější ve svých projevech a…

VÍCE

Vědecký článek: Srovnání využitelnosti biometeorologických indexů pro předpověď zvýšené úmrtnosti související s horkem během léta 2015

29/06/2020

Článek porovnává teplotu vzduchu s vybranými ukazateli tepelného komfortu (biometeorologickými indexy) ve schopnosti předpovědět míru zvýšené úmrtnosti související s horkem v Praze během mimořádně teplého léta 2015. Srovnávány jsou základní indexy, kombinující vliv teploty s vlhkostí vzduchu a/nebo rychlostí větru (Wet-Bulb Globe Temperature (WBGT), Apparent Temperature), s komplexními ukazateli…

VÍCE

Klimatická neutralita

28/04/2020 51c-klima-neutral.jpg

Podle Světové meteorologické organizace bylo období posledních 5 let (2015-2019) o 1,1 °C teplejší, než předindustriální období 1850-1900. Rok 2019 byl druhý nejteplejší v historii meteorologických pozorování od roku 1880. Vůbec nejteplejším rokem byl rok 2016, jehož teplotu ale ovlivnil velmi…

VÍCE

Vědecký článek: Analýza zimní atmosférické cirkulace nad Evropou ve výstupech globálních klimatických modelů

26/03/2020

Validace globálních klimatických modelů (GCMs) je jednou z nedílných součástí vývoje spolehlivých projekcí budoucího klimatu. Cílem našich studií byla analýza zimní atmosférické cirkulace ve výstupech rozsáhlých modelových ensemblů pro různé evropské regiony. Bylo potvrzeno, že modely značně nadhodnocují četnost a intenzitu zonální cirkulace, a ukázáno, že tato chyba roste se vzdáleností od…

VÍCE