Konvekční a vrstevnaté srážky

 
Konvekční srážky jsou atmosférické srážky vypadávající z kupovitých oblaků, zejména z kumulonimbů. Mají přeháňkový nebo lijákový charakter, krátkou dobu trvání a často větší intenzitu. Bývají provázeny bouřkou. V našich zeměpisných šířkách v létě jsou obvykle tvořeny velkými dešťovými kapkami, někdy kroupami, v přechodných ročních dobách a v zimě zpravidla mokrým sněhem nebo sněhovými krupkami.
 
Vrstevnaté srážky jsou atmosférické srážky vypadávající z vrstevnatých oblaků, zpravidla druhu nimbostratus a altostratus. Jsou tvořeny vodními kapkami nebo ledovými částicemi padajícími po delší dobu s víceméně stálou intenzitou, obvykle ve tvaru deště, mrholení, sněhu, sněhových zrn a zmrzlého deště nebo krupek. Tyto srážky bývají často pozorovány nad většími územními celky.

 

Proč je studovat?

Konvekční a vrstevnaté srážky mají jiný mechanismus vzniku a jiné projevy. Změny v charakteristikách konvekčních s vrstevnatých srážek mohou mít velký vliv na zemědělství a infrastrukturu. Nedostatek vrstevnatých srážek může vést ke snížení půdní vlhkosti (v extrémním případě k suchu). Naopak nadbytek vrstevnatých a zejména silných vrstevnatých srážek může vést k povodním. Silné konvekční srážky mohou způsobit přívalové (bleskové) povodně, půdní erozi a sesuvy půdy.

 

Základní klimatologie ČR

  • Průměrný roční chod

Typický roční chod celkových srážek v České republice má jedno maximum v létě a jedno minimum v zimě. Tento roční chod je dán výrazným chodem konvekčních srážek, které se nejvíce vyskytují v létě. Vrstevnaté srážky jsou rozděleny relativně rovnoměrně během celého roku.

 

 

  • Podíl úhrnu z konvekční a vrstevnaté oblačnosti

Na celkovém ročním úhrnu srážek se na všech stanicích nejvíce podílejí srážky vrstevnatého původu. Nejméně konvekčních srážek se vyskytuje v zimě (asi 10% celkového úhrnu). Naopak podíl konvekčních a vrstevnatých srážek je téměř vyrovnaný v létě, kdy konvekčních srážek je v průměru 51%, vrstevnatých srážek 49%.

 

 

  • Závislost srážek na nadmořské výšce

Průměrné roční úhrny srážek narůstají s rostoucí nadmořskou výškou pro konvekční i vrstevnaté srážky. Tento nárůst je výraznější pro vrstevnaté srážky. Rozdílná velikost sklonu pro konvekční a vrstevnaté srážky odráží rozdílný vliv orografie na vznik a vývoj těchto srážek.

 

 

  •  Maxima 6-hodinových úhrnů srážek

Maximální 6-hodinové úhrny konvekčních i vrstevnatých srážek se vyskytují většinou v teplé polovině roku (hlavně v létě). Silné srážky na nížinných stanicích jsou častěji konvekčního původu. Na výše položených stanicích a na stanicích v blízkosti hor mají nezanedbatelnou roli i silné srážky vrstevnatého původu.

 

 

Charakteristiky srážek na vybraných stanicích ČR