Porovnání normálu 1981-2010 a 1991-2020

09/12/2022

Od začátku roku 2023 budeme pro výpočet průměrných veličin a percentilů na klimawebu používat období 1991-2020, tzv. klimatický normál. Doposud jsme používali třicetiletí 1981-2010. Jaké jsou rozdíly v průměrech teplot a srážek při uvažování rozdílného období je znázorněno v následujících obrázcích.

Průměrná měsíční teplota

Tprum_mesicni_normaly.jpg

 

Průměrná měsíční teplota na stanici Praha-Spořilov je ve všech měsících větší pro období 1991-2020. Největší nárůst teplot nastal v měsících duben a červen, kdy se průměrná teplota zvýšila o 0,8 °C. Naopak nejmenší rozdíl teplot je v měsících květen a říjen, jen 0,1 °C.  

Průměrný měsíční úhrn srážek

pr_mesicni_normaly.jpg

 

Porovnání průměrných měsíčních úhrnů srážek je na stanici Praha-Spořilov více variabilní. Nárůst srážek v období 1991-2020 vůči období 1981-2010 nastal v 5 měsících v chladné části roku a pokles v 7 měsících. Největší pokles (o 6 mm) jsme zaznamenali v měsíci květnu a červenci a největší nárůst v říjnu.    

R.B.