Zesílení globálního hydrologického cyklu

05/09/2023

Globální hydrologický cyklus (GHC, koloběh vody) popisuje neustálý pohyb vody na Zemi. Voda je během GHC neustále v pohybu a mění skupenství, vyskytuje se od atmosféry až po vodu pod povrchem, tj. vodu půdní a podzemní.

V důsledku globálního oteplování dochází k zesílení (intensifikaci) GHC. Týká se to všech jeho hlavních komponent: výpar, vznik atmosférických srážek, jejich množství a odtok. Hlavním hybatelem tohoto zesílení je intenzivnější vypařování v důsledku vyšších teplot a skutečnost, že teplejší vzduch pojme více vlhkosti.

K intenzivnějšímu vypařování dochází u veškerých vodních ploch, především světového oceánu, dále vodní ploch na souši a povrchu souše. Vyšší obsah vlhkosti v teplejším vzduchu pak vede k intenzivnější tvorbě oblačnosti a následně může vést k častějším ale hlavně k intenzivnějším srážkám.

Jak se, kde na Zemi konkrétně projeví intenzifikace GHC, záleží i na mnoha dalších faktorech, především dostupnosti vody. Nicméně se dá na základě fyzikální teorie, potvrzené četnými studiemi na pozorovaných datech, usuzovat, že regiony, kde dochází k povodním, jsou v důsledku intenzifikace GHC ohroženy častějšími a většími povodněmi. Naopak suché oblasti jsou v důsledku intenzikace GHC ohroženy intenzivnějšími a delšími obdobími sucha. Tento princip platí nejen v prostoru (suché regiony se stávají suššími a vlhké vlhčími), ale i čase, jak bylo potvrzeno v případě monzunů v Indii.

 

M.M.