Charakteristické dny na Milešovce

29/12/2023

Meteorologická observatoř Milešovka, která leží v nadmořské výšce 837 m n.m., je charakteristická poměrně vysokým počtem mrazových dnů (v posledních 100 letech průměrně 139 za rok) a nízkým počtem letních dnů (průměrně 16 za rok). V následujících odstavcích se dozvíme, jak se počet nejen těchto dnů, ale i dnů ledových a tropických, na Milešovce vyvíjí od počátku měření minimální a maximální teploty, tedy od roku 1907.

milesovka_2mrazoveletni.jpg

Mrazových dnů, tedy dnů, kdy teplota alespoň jednou za den klesla pod 0 °C, od roku 1907 podstatně ubylo. Tento úbytek je však zřetelný až od 80. let 20. století., kdy se jejich počet pohyboval průměrně okolo 140 dnů za rok. V posledních 20 letech počet mrazových dnů pouze zřídka přesáhne hodnotu 125 dnů za rok. V roce 2014 byla tato hodnota nejmenší v historii měření a počet mrazových dnů poprvé nepřesáhl hranici 100 dnů za rok. Nejvíce mrazových dnů bylo naopak v roce 1941, a to téměř přesně polovinu dnů v tomto roce (183). Nejvíce ledových dnů bylo zaznamenáno rok předtím, konkrétně 22, což je více než za posledních 25 let dohromady.

Letní dny se na Milešovce na začátku 20. století nevyskytovaly příliš často a jejich 20roční průměr se pohyboval okolo 4 dnů za rok. K poměrně skokovému nárůstu dnů s maximální teplotou vyšší než 25 °C došlo v roce 1942 a v následujících téměř 40 letech jejich počet pravidelně překračoval 10 dnů za rok. Na konci 70. let počet těchto dnů nepatrně klesl, aby následně došlo k jejich postupnému a výraznému zvýšení až na 25 dnů za rok. Rekordmanem v počtu letních dnů na Milešovce je rok 2018 s 59 letními dny a o nepříliš méně letních dnů (50) bylo zaznamenáno také v roce 2003. Prvním tropickým dnem na Milešovce byl 28. červenec 1921 a od této doby bylo těchto dnů zaznamenáno pouze 219, z čehož je téměř polovina datována do posledních 10 let. Zajímavé je, že průměrný počet tropických dnů v posledních 20 letech pozorovaného období je vyšší než průměrný počet letních dnů ve 20 letech na jeho začátku.

 

T.K.