Porovnání klimatických normálů na stanici Milešovka

22/11/2023

67c-milesovaka-letecky.jpg

Meteorologická observatoř Milešovka je umístěna na nejvyšším vrcholu Českého středohoří ve výšce 837 m n.m. Meteorologická pozorování na Milešovce probíhají od roku 1905. V následujících odstavcích se zaměříme na porovnání klimatických normálů. Porovnáváme 3 stejně dlouhá období (1931 až 1960, 1961 až 1990 a 1991 až 2020). Podíváme na průměrnou teplotu vzduchu ve 2 m a úhrn srážek. Zatímco roční průměrná teplota vzrostla na Milešovce mezi prvním a druhým obdobím o 0,05 °C a mezi druhým a třetím obdobím o 1,12 °C na výsledných 6,37 °C, roční úhrn srážek se téměř nezměnil a ve všech třech pozorovaných normálech se pohybuje mezi 554 a 556 milimetry.  Situace je však velmi rozdílná mezi jednotlivými měsíci, což je znázorněno na následujících grafech.

Při porovnání období 1931-1960 a 1961-1990 nepozorujeme v teplotách výrazné změny. Začátek roku je v druhém pozorovaném období mírně teplejší, a naopak letní měsíce o něco chladnější. Teplotní normál 1991-2020 je na Milešovce však již výrazně teplejší než předchozí dvě pozorovaná období, a to ve všech měsících kromě říjnu. V červenci a srpnu se průměrná teplota pohybuje vysoko nad hranicí 15 °C a například v březnu již není v záporných hodnotách jako v předchozích normálech. Nejvyšší nárůst teploty je pak pozorován v dubnu, a to téměř o 2 °C.

Milesovka_teploty.png

Srážkové úhrny nevykazují tak zřetelný jednostranný trend jako průměrná teplota. Za zmínku však stojí v nejnovějším období sušší únor a oproti normálu 1961-1990 téměř o 10 mm sušší duben. Zajímavá je také situace v letních měsících, kdy v období 1961-1990 byl srpen srážkově bohatší než červenec. V novém klimatickém normálu je pak sice červenec opět vlhčí než srpen, ale ne o tolik jako v období 1931-1960, kdy v červenci napadlo průměrně o 30 mm více srážek než v srpnu.

Milesovka_srazky.png

 

T.K.