Vědecký článek: Simulace vztahů mezi zimní teplotou vzduchu a atmosférickou cirkulací ve střední Evropě v regionálních klimatických modelech EURO-CORDEX

22/11/2019

Analyzovali jsme vztahy mezi zimní teplotou vzduchu, atmosférickou cirkulací a výskytem chladných dní ve střední Evropě v regionálních klimatických modelech (RCM) z projektu EURO-CORDEX. Chladný den byl definován na základě poklesu minimální teploty vzduchu pod –10°C, přičemž denní maximální teplota nepřesáhla 0°C. V pozorovaných datech (E-OBS) mělo proudění z východního kvadrantu největší potenciál pro tvorbu chladných dní, což bylo použitými RCM úspěšně zachyceno. RCM naopak simulovaly příliš nízké teploty během severního proudění, což mělo za následek nadhodnocený potenciál tohoto směru pro tvorbu chladných dní v porovnání s E-OBS. Navíc v některých modelech velmi podhodnocené teploty spojené se zonálním prouděním způsobily chybný výskyt chladných dní během advekce ze západního směru. Výsledky ukazují, že simulované chladné extrémy je třeba interpretovat s opatrností. V některých modelech mohou totiž nastávat i během zonálního proudění, což odporuje tomu, co pozorujeme ve skutečném světě.    

Lhotka_18.png

Obr.: Míra efektivity jednotlivých směrů proudění pro tvorbu chladných dní ve střední Evropě v datech E-OBS (černý čárkovaný polygon), reanalýze ERA-Interim (černý tečkovaný polygon) a v jednotlivých regionálních klimatických modelech řízených reanalýzou (modré nepřerušované polygony). Hodnoty větší než 1 značí efektivní směry proudění pro výskyt chladných dní. Čísla udávají průměrný roční počet chladných dní v reanalýze ERA-Interim a v jednotlivých modelech. Průměrný roční počet chladných dní v datech E-OBS je 8.0.

 

Zdroj:

Lhotka O., Kyselý J.: Circulation-conditioned wintertime temperature bias in EURO-CORDEX regional climate models over Central Europe. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 123, č. 16 (2018), s. 8661–8673.