Vědecký článek: Příčiny prudkého nárůstu úmrtí souvisejících s horkem v roce 2016 v Maricopa County v Arizoně

26/08/2019

S více než 4,5 miliony obyvateli představuje Maricopa County (souměstí Phoenix-Mesa-Chandler) přibližně 2/3 populace Arizony. Díky své poloze v Sonorské poušti na jihozápadě USA zde převládá horké a suché klima s letními maximálními teplotami běžně přesahujícími 100 °F (38 °C), které představují pro místní obyvatelstvo významné zdravotní riziko. Z tohoto důvodu vede od roku 2006 místní úřad pro zdravotnictví (MCHD) unikátní databázi o úmrtích souvisejících s horkem. V roce 2016, kdy byl v Maricopa County naměřen nejteplejší červen a čtvrtý nejteplejší letní půlrok (květen–září) od roku 2006, zaznamenal MCHD rekordní počet úmrtí souvisejících s horkem (155). Cílem studie bylo analyzovat, do jaké míry tato rekordní hodnota souvisela s horkým počasím v tomto roce. Pomocí zobecněných aditivních modelů jsme modelovali vztahy mezi počtem identifikovaných úmrtí během let 2006–2015 a (i) denní průměrnou teplotou (jednoduchý model na obrázku), (ii) třídenním klouzavým průměrem průměrné teploty a kategorickou proměnnou pro měsíc (komplexní model), a (iii) kategorickou proměnnou značící pětistupňovou škálu intenzity horka (kategorický model). Na základě modelovaných vztahů jsme následně předpověděli denní počty zemřelých v roce 2016.

Bez ohledu na zvolený model nedokázal (oproti předpokladům) ani jeden z nich dostatečně vysvětlit souvislost mezi neobvykle vysokým počtem úmrtí souvisejících s horkem a teplotou vzduchu. Ve všech variantách byla předpověď počtu úmrtí pro rok 2016 srovnatelná nebo dokonce nižší než historický průměr (viz obrázek). Výsledky naznačují, že za předpokladu, že zvolené modely dostatečně popisují vztah mezi teplotou vzduchu a počtem zemřelých ve studované populaci, byly za vysoký počet zemřelých v roce 2016 zodpovědné jiné faktory než počasí. Naše výsledky svědčí o významném vlivu nemeteorologických faktorů na meziroční proměnlivost dopadu horka a naznačují možné nedostatky v ochraně obyvatel před extrémními teplotami.

clanek_Putman_2018.png

Obr.: Porovnání pozorovaných a modelovaných počtů zemřelých souvisejících s horkem v Maricopa County, Arizona, 2006–2016. Sloupce ukazují standardizované (vůči roku 2015; tmavé) a hrubé (světlé) pozorované roční počty zemřelých. Spojnice ukazují modelovou předpověď počtu zemřelých na základě jednoduchého (kruhy), komplexního (čtverce) a kategorického (trojúhelníky) modelu. Data pro rok 2016 nejsou standardizována z důvodu absence dat o celkovém počtu zemřelých v roce 2016 v době studie.

 

Zdroj:

Putnam H., Hondula D.M., Urban A., Berisha V., Iñiguez P., Roach M.: It’s not the heat, it’s the vulnerability: attribution of the 2016 spike in heat-associated deaths in Maricopa County, Arizona. Environmental Research Letters, 13, 094022 (2018).