Svratouch

Graf_rocni_chod_11683.jpg

Obrázek 1: Průměrný měsíční úhrn (1982-2016)

 

Tabulka 1: Největší naměřené 6hodinové úhrny konvekčních a vrstevnatých srážek z let 1982-2016

  Datum

Konvekční úhrn

[mm/6 hod]

  Datum

Vrstevnatý úhrn

[mm/6 hod]

1 31. 8. 2014  78.0    13. 8. 2002  41.0 
2 13. 7. 1984  65.0    1. 9. 2002  40.0 
3 3. 8. 2014  53.0    11. 5. 2003  38.0 
4 5. 9. 2011  51.0    18. 7. 2010  37.0 
5 9. 8. 1982  47.0    7. 8. 2010  37.0 
6 28. 6. 1984  41.0     27. 9. 1994 36.9 
7 11. 6. 1998  38.0    13. 6. 1995  36.0 
8 27. 6. 1991  36.0    15. 9. 1998  36.0 
9 9. 7. 2006  34.0    13. 8. 2002  36.0 
10 14. 6. 1990  32.0    6. 9. 2007  35.0 

 

Return_levels_TCGEV_11414.jpgObrázek 2: Extrémní 6hodinové úhrny srážek: graf N-letých srážkových udalostí*. Černou křivkou je znázorněn bodový odhad a šednou plochou intervalový odhad (95% interval spolehlivosti) celkového úhrn za 6 hodin. Červená a modrá křivna jsou odhady úhrnu srážek konvekčního a vrstevnatého původu.

 

* N-letost: Průměrná doba opakování nějakého jevu. V případě srážek se jedná o posouzení extrémního úhrnu. Hodnoty se zjišťují analýzou dlouhodobých časových řad pozorování. Např. 100-letý srážkový úhrn je takový úhrn, který je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za 100 let. Jde o statistickou charakteristiku, nikoli predikční.