Slavíme 60 let Ústavu fyziky atmosféry

08/07/2024

74c-60-let-UFA.jpg

První zárodky nového ústavu v rámci Československé akademie věd (ČSAV) se objevily již v roce 1961, když byla v tehdejším Geofyzikálním ústavu (GFÚ) založena Laboratoř meteorologie. O tři roky později, 1. ledna 1964, byl založen Ústav fyziky atmosféry. Jeho prvním ředitelem se stal Josef Podzimek (ve funkci 1964–1970), který se specializoval na fyziku oblaků. Své působení na ústavu ukončil v roce 1969, kdy emigroval do USA. Během období normalizace ústav procházel stagnací. S šedesáti zaměstnanci patřil mezi menší ústavy ČSAV. Prvním ředitelem po revoluci byl Josef Štekl (1990–1998), který ústav vedl během složitého transformačního období. Za jeho éry, v roce 1993, přešlo na ÚFA z GFÚ tehdejší ionosférické oddělení, což téměř zdvojnásobilo počet pracovníků ÚFA a výrazně rozšířilo jeho výzkumné zaměření. 

V současné době je ÚFA středně velkým ústavem v rámci Akademie věd s 114 zaměstnanci. Vědečtí pracovníci řeší problematiku celé zemské atmosféry od přízemní a mezní vrstvy až po meziplanetární prostor, včetně atmosfér jiných těles sluneční soustavy. Výzkumná činnost ústavu je rozdělena do čtyř oddělení. Oddělení meteorologie se zaměřuje především na srážky s důrazem na jejich krátkodobou předpověď, modelování mikrofyziky oblaků a analýzu extrémních srážek. Aplikovaný výzkum se soustředí na předpověď teploty a stavu povrchu silnic a hodnocení zásob větrné energie. Oddělení klimatologie zkoumá proměnlivost a změny klimatu, ať už minulé nebo budoucí, extrémní jevy, zejména vlny veder, atmosférickou cirkulaci a její vztah k přízemním klimatickým podmínkám a humánní bioklimatologii. Oddělení ionosféry a aeronomie se věnuje procesům ve střední a vyšší neutrální atmosféře, tj. ve stratosféře a mezosféře, zejména jejich dynamice a dlouhodobým změnám ozónu, a také dějům v ionosféře, jejich fyzikálním procesům a vazbám na nižší vrstvy atmosféry. Oddělení kosmické fyziky se zabývá kosmickým plazmatem v ionosféře a magnetosféře Země i dalších těles sluneční soustavy a vyvíjí přístroje pro měření na umělých družicích a kosmických sondách. 

K ÚFA také patří pět observatoří. Nejznámější z nich je meteorologická observatoř Milešovka, kde probíhají nepřetržitá pozorování počasí od roku 1905, což ji činí cenným zdrojem informací pro klimatický výzkum. Další meteorologická observatoř se nachází v Kopistech u Mostu a byla zprovozněna v roce 1969. Ústav také vlastní ionosférickou observatoř v Průhonicích a družicovou telemetrickou stanici v Panské Vsi blízko Dubé. Pátá observatoř se nachází na Dlouhé Louce v Krušných horách a slouží pro umístění některých měřících přístrojů, včetně monitoringu blesků a měření atmosférické elektřiny. 

60-let_UFA_Huth.jpg

Obrázek: Současný ředitel ÚFA Radan Huth během přednášky

Hlavní oslavy proběhly 5. a 6. dubna v budově Akademie věd na Národní třídě. Návštěvníci mohli poslouchat přednášky, prohlédnout si postery prezentující naši vědeckou práci nebo se zapojit do různých experimentů. Současné směry výzkumu našich vědců jsou tématem nového čísla Meteorologických zpráv.

Reference:

R. Huth (2024): 60 let Ústavu fyziky atmosféry. Meteorologické Zprávy, 77(1): 17-22. DOI: 10.59984/mz2024.01.02

Meteorologické Zprávy, 77(2), DOI: 10.59984/mz.2024.02.01

 

R.B.