Praha-Ruzyně

Graf_rocni_chod_11518.jpg

Obrázek 1: Průměrný měsíční úhrn (1982-2016)

 

Tabulka 1: Největší naměřené 6hodinové úhrny konvekčních a vrstevnatých srážek z let 1982-2016

  Datum

Konvekční úhrn

[mm/6 hod]

  Datum

Vrstevnatý úhrn

[mm/6 hod]

1 1. 5. 1983 64.5   3. 8. 1983 42.0
2 28. 5. 1986 52.0   2. 6. 2004 28.0
3 21. 5. 1982 41.2   13. 5. 1995 27.0
4 9. 7. 1989 41.0   30. 5. 2013 24.0
5 1. 7. 1987 40.0   3. 8. 1983 23.0
6 9. 7. 2014 39.0   7. 8. 2010 23.0
7 30. 5. 1988 33.0   2. 8. 1991 22.0
8 24. 6. 1989 33.0   6. 6. 1988 20.0
9 27. 8. 1987 30.0   2. 6. 1995 20.0
10 29. 7. 2013 28.0   9. 7. 1996 20.0

 

Return_levels_TCGEV_11518.jpgObrázek 2: Extrémní 6hodinové úhrny srážek: graf N-letých srážkových udalostí*. Černou křivkou je znázorněn bodový odhad a šednou plochou intervalový odhad (95% interval spolehlivosti) celkového úhrn za 6 hodin. Červená a modrá křivna jsou odhady úhrnu srážek konvekčního a vrstevnatého původu.

 

* N-letost: Průměrná doba opakování nějakého jevu. V případě srážek se jedná o posouzení extrémního úhrnu. Hodnoty se zjišťují analýzou dlouhodobých časových řad pozorování. Např. 100-letý srážkový úhrn je takový úhrn, který je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za 100 let. Jde o statistickou charakteristiku, nikoli predikční.