Ostrava-Mošnov

Graf_rocni_chod_11782.jpg

Obrázek 1: Průměrný měsíční úhrn (1982-2016)

 

Tabulka 1: Největší naměřené 6hodinové úhrny konvekčních a vrstevnatých srážek z let 1982-2016

  Datum

Konvekční úhrn

[mm/6 hod]

  Datum

Vrstevnatý úhrn

[mm/6 hod]

1 1. 7. 1998 58.0   6. 7. 1997 41.0
2 1. 8. 1986 57.0   7. 9. 2007 37.0
3 27. 5. 1994 46.0   18. 8. 1985 35.6
4 24. 9. 1990 42.0   7. 8. 1985 35.5
5 3. 9. 1988 41.0   2. 8. 1984 32.0
6 14. 7. 1991  38.0   15. 8. 1995 30.0
7  11. 8. 2014 37.8   3. 5. 2011 30.0
8 26. 5. 2014  37.0   19. 7. 2002 27.0
9 26. 6. 1982  35.0   18. 7. 2003 27.0
10 21. 8. 1982  24.0   5. 6. 1986 25.0

 

Return_levels_TCGEV_11782.jpgObrázek 2: Extrémní 6hodinové úhrny srážek: graf N-letých srážkových udalostí*. Černou křivkou je znázorněn bodový odhad a šednou plochou intervalový odhad (95% interval spolehlivosti) celkového úhrn za 6 hodin. Červená a modrá křivna jsou odhady úhrnu srážek konvekčního a vrstevnatého původu.

 

* N-letost: Průměrná doba opakování nějakého jevu. V případě srážek se jedná o posouzení extrémního úhrnu. Hodnoty se zjišťují analýzou dlouhodobých časových řad pozorování. Např. 100-letý srážkový úhrn je takový úhrn, který je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za 100 let. Jde o statistickou charakteristiku, nikoli predikční.