Modelování dopadů stresu z horka na různé skupiny obyvatel v českém i globálním měřítku

17/05/2024

Za použití individuálních úmrtnostních dat a pokročilých metod Poissonovy regrese jsme analyzovali riziko úmrtí z horka ve vybraných skupinách obyvatel ČR. Novým poznatkem studie bylo zjištění významně vyššího rizika úmrtí v důsledku horka u rozvedených žen ve srovnání s rozvedenými muži i ostatními skupinami podle rodinného stavu. Tyto výsledky naznačují, že kromě fyziologických a demografických rozdílů mohou vyšší riziko úmrtí u žen ve srovnání s muži způsobovat i nerovnosti v socioekonomickém postavení. V rámci zapojení do mezinárodních aktivit se náš tým podílel na několika dalších studiích, které analyzovaly riziko úmrtí v souvislosti s proměnlivostí teploty vzduchu v pozorovaných datech i pro budoucí projekce.

AU23.png

Obrázek: Relativní riziko úmrtí pro 99. percentil rozdělení teploty vzduchu v období květen–září (RR99) zvlášť pro ženy (červeně) a muže (zeleně) v ČR v závislosti na věku, rodinném stavu, bydlišti (regiony = všechny kraje mimo Prahu) a primární příčině úmrtí podle listu zemřelého (RESP = respirační onemocnění, CVD = kardiovaskulární, ostatní = ostatní příčiny)

 

Reference:

Masselot, P., Mistry, M., Vanoli, J., (...), Urban, A., (...), Kyselý, J., et al., 2023: Excess mortality attributed to heat and cold: a health impact assessment study in 854 cities in Europe. Lancet Planetary Health 7, e271-e281

Vésier, C., Urban, A., 2023: Gender inequalities in heat-related mortality in the Czech Republic. International Journal of Biometeorology 67, 1373-1385

Lüthi, S., Fairless, Ch., Fischer, E. M., (...), Kyselý, J., Urban, A. et al., 2023: Rapid increase in the risk of heat-related mortality. Nature Communications 14, 4894

 

A.U.