Liberec

Graf_rocni_chod_11603.jpg

Obrázek 1: Průměrný měsíční úhrn (1982-2016)

 

Tabulka 1: Největší naměřené 6hodinové úhrny konvekčních a vrstevnatých srážek z let 1982-2016

  Datum

Konvekční úhrn

[mm/6 hod]

  Datum

Vrstevnatý úhrn

[mm/6 hod]

1  6. 7. 1993 55.0    7. 8. 2010  54.0 
2 7. 7. 1999  53.0     14. 8. 2010 50.9 
3  7. 8. 2010 49.0    24. 6. 1992  45.0 
4 30. 7. 2013  49.0    21. 7. 2011  40.0 
5 3. 8. 1991  42.0    1. 9. 1995  37.0 
6 25. 7. 1988  40.0    7. 8. 2010  33.0 
7 23. 9. 1987  37.0    13. 8. 2002  32.0 
8 24. 7. 1986  35.0    14. 7. 2016  32.0 
9 23. 6. 1992  35.0    13. 7. 2008  31.0 
10 18. 7. 2010  35.0    9. 5. 1996  30.0 

 

Return_levels_TCGEV_11603.jpgObrázek 2: Extrémní 6hodinové úhrny srážek: graf N-letých srážkových udalostí*. Černou křivkou je znázorněn bodový odhad a šednou plochou intervalový odhad (95% interval spolehlivosti) celkového úhrn za 6 hodin. Červená a modrá křivna jsou odhady úhrnu srážek konvekčního a vrstevnatého původu.

 

* N-letost: Průměrná doba opakování nějakého jevu. V případě srážek se jedná o posouzení extrémního úhrnu. Hodnoty se zjišťují analýzou dlouhodobých časových řad pozorování. Např. 100-letý srážkový úhrn je takový úhrn, který je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za 100 let. Jde o statistickou charakteristiku, nikoli predikční.