Kuchařovice

Graf_rocni_chod_11698.jpg

Obrázek 1: Průměrný měsíční úhrn (1982-2016)

 

Tabulka 1: Největší naměřené 6hodinové úhrny konvekčních a vrstevnatých srážek z let 1982-2016

  Datum

Konvekční úhrn

[mm/6 hod]

  Datum

Vrstevnatý úhrn

[mm/6 hod]

1 24. 7. 2010 67.0   4. 8. 2000 33.0
2 18. 7. 1986 45.0   15. 9. 1995 31.0
3 24. 8. 1995 42.0   26. 9. 2010 28.0
4 12. 7. 2016 37.7   7. 8. 2010 27.0
5 9. 7. 1987 36.0   29. 8. 1999 26.0
6 27. 6. 1982 35.0   31. 10. 2004 25.0
7 3. 8. 2009 34.0   29. 9. 1992 24.9
8 17. 7. 2010 32.0   19. 7. 1986 24.0
9 13. 5. 1994 31.0   15. 9. 1995 24.0
10 11. 9. 2002 31.0   21. 5. 1999 24.0

 

Return_levels_TCGEV_11698.jpgObrázek 2: Extrémní 6hodinové úhrny srážek: graf N-letých srážkových udalostí*. Černou křivkou je znázorněn bodový odhad a šednou plochou intervalový odhad (95% interval spolehlivosti) celkového úhrn za 6 hodin. Červená a modrá křivna jsou odhady úhrnu srážek konvekčního a vrstevnatého původu.

 

* N-letost: Průměrná doba opakování nějakého jevu. V případě srážek se jedná o posouzení extrémního úhrnu. Hodnoty se zjišťují analýzou dlouhodobých časových řad pozorování. Např. 100-letý srážkový úhrn je takový úhrn, který je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za 100 let. Jde o statistickou charakteristiku, nikoli predikční.