Kostelní Myslová

Graf_rocni_chod_11636.jpg

Obrázek 1: Průměrný měsíční úhrn (1982-2016)

 

Tabulka 1: Největší naměřené 6hodinové úhrny konvekčních a vrstevnatých srážek z let 1982-2016

  Datum

Konvekční úhrn

[mm/6 hod]

  Datum

Vrstevnatý úhrn

[mm/6 hod]

1 8. 7. 2000  58.0    26. 9. 2010  38.0 
2 12. 8. 2002  57.0    21. 5. 1985  37.6 
3 30. 6. 2006  57.0    12. 6. 1986  29.0 
4 11. 8. 1992  53.0    23. 9. 2004  29.0 
5 21. 4. 1988  52.0    2. 8. 1991  27.0 
6 5. 9. 2011  47.6    3. 8. 1996  27.0 
7 6. 7. 1986  44.0    12. 7. 1989  26.0 
8 7. 8. 2002  43.0    30. 6. 2006  25.0 
9 1. 9. 2002  43.0    3. 8. 1983  24.0 
10 13. 7. 1984  41.0    7. 8. 2000  22.0 

 

Return_levels_TCGEV_11636.jpgObrázek 2: Extrémní 6hodinové úhrny srážek: graf N-letých srážkových udalostí*. Černou křivkou je znázorněn bodový odhad a šednou plochou intervalový odhad (95% interval spolehlivosti) celkového úhrn za 6 hodin. Červená a modrá křivna jsou odhady úhrnu srážek konvekčního a vrstevnatého původu.

 

* N-letost: Průměrná doba opakování nějakého jevu. V případě srážek se jedná o posouzení extrémního úhrnu. Hodnoty se zjišťují analýzou dlouhodobých časových řad pozorování. Např. 100-letý srážkový úhrn je takový úhrn, který je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za 100 let. Jde o statistickou charakteristiku, nikoli predikční.