Karlovy Vary

Graf_rocni_chod_11414.jpg

Obrázek 1: Průměrný měsíční úhrn (1982-2016)

 

Tabulka 1: Největší naměřené 6hodinové úhrny konvekčních a vrstevnatých srážek z let 1982-2016

  Datum

Konvekční úhrn

[mm/6 hod]

  Datum

Vrstevnatý úhrn

[mm/6 hod]

1  29. 5. 1989 48.9    24. 7. 2010  35.0 
2 8. 7. 2015  42.0    3. 8. 1983  34.0 
3  17. 7. 1982 37.0    27. 7. 1988  27.0 
4 16. 6. 2007  34.0    12. 8. 1996  26.9 
5 7. 8. 2013  33.0    12. 8. 2002  25.0 
6 13. 6. 2003  31.9    10. 4. 1987  22.0 
7 9. 8. 2007  30.0    4. 9. 1998  22.0 
8 7. 8. 2013  30.0    12. 8. 1986  21.8 
9 13. 6. 2003  28.0    30. 6. 2005  21.0 
10 9. 7. 2004  28.0    25. 8. 1994  20.0 

 

Return_levels_TCGEV_11414.jpgObrázek 2: Extrémní 6hodinové úhrny srážek: graf N-letých srážkových udalostí*. Černou křivkou je znázorněn bodový odhad a šednou plochou intervalový odhad (95% interval spolehlivosti) celkového úhrn za 6 hodin. Červená a modrá křivna jsou odhady úhrnu srážek konvekčního a vrstevnatého původu.

 

* N-letost: Průměrná doba opakování nějakého jevu. V případě srážek se jedná o posouzení extrémního úhrnu. Hodnoty se zjišťují analýzou dlouhodobých časových řad pozorování. Např. 100-letý srážkový úhrn je takový úhrn, který je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za 100 let. Jde o statistickou charakteristiku, nikoli predikční.