Co zobrazují snímky z meteorologického radaru

17/05/2021

59c-radar-euro-2021-05-17.jpg

Radary patří už několik desítek let do našeho života, i když si to asi ani neuvědomujeme. Nezbytné jsou v na letištích, na lodích, v armádě, používají se v meteorologii na  pozemní i dálkové pozorování Země a dopplerovské radary pro kontrolu rychlostí v dopravě.

Princip radaru většina z nás zná. Přístroj vyšle paprsky o známé intenzitě a frekvenci a zachytí odraz paprsků. Podle doby, za jakou se odražený paprsek vrátí, spočítá vzdálenost objektu. Podle změny intenzity umí odhadnout i některé vlastnosti objektu, zejména jeho povrchu. Dopplerovské radary navíc podle fázového posunu spočítají rychlost a směr pohybujícího se objektu.

V meteorologii se radary využívají pro detekci srážkových částic v troposféře. Detekují oblačnost, ze které prší nebo by v nejbližší době mohlo (v řádu minut). Spočítají také předpokládanou intenzitu deště a v bouřkových oblacích přítomnost krup. Zkušený meteorolog i amatér z animovaných radarových snímků dokáže vyčíst: kdy a kde pršelo, kolik asi napršelo, jakým směrem se déšť posunuje, jak rychle, zda jeho intenzita narůstá či slábne. Pro konkrétní místo lze na základě animace radarových snímků odhadnout zda a kdy srážky dorazí a jak dlouho budou trvat. K tomu lze použít různé zobrazovací nástroje: aplikace v mobilu nebo si animace prohlížet na stránkách národních meteorologických služeb případně i soukromých subjektů. Dosah meteorologických radarů je v řádu stovek km (u radarů provozovaných soukromými společnostmi menší).

Jak tedy správně přečíst informace z radaru? Náš pohled upoutávají barvy. Modrá barva znamená velmi slabé nebo (zejména v létě) žádné srážky, zelená značí mrholení či slabý déšť, od žluté do červené se jedná o déšť s rostoucí intenzitou (bez deštníku se neobejdeme). Snímky prezentované na českých webech a v českých aplikacích mají shodnou barevnou stupnici.  Poloha barevné oblasti ukazuje, kde v době měření déšť dané intenzity byl.

radar aktual 2021-05-17.jpg

Obr. 1 Snímek z radaru zobrazený obvyklým způsobem (zobrazuje všechna místa s možností deště, klade důraz na intenzivní srážky) ze dne 17.5.2021

K dispozici jsou snímky po 10 nebo 15 minutách (podle zdroje), takže při rychlém postupu přeháňky na konci další 15minutovky už u vás může přestat pršet, přestože radar stále ukazuje silný déšť. Radary primárně sloužily k monitorování výskytu a postupu bouřek, se nebezpečnými projevy vedoucími k materiálním škodám (silný vítr, krupobití). Právě proto je oblast bouřkové činnosti označena sytě červenou barvou. Přítomnost krup je znázorněna bílými plochami uvnitř červené.

Boční panely u zobrazení informují o horizontálním a vertikálním profilu srážek. Horní lišta zobrazuje pohled od jihu (jako kdybychom stáli  na hřebenech Šumavy a dívali se směrem na sever, zleva doprava pak uvidíme, jak vypadají srážky od západu na východ, černé čárkované čáry značí hladiny nad zemským povrchem, tedy v jaké výšce srážky jsou. Pokud tedy barevný pruh nedosahuje ke spodnímu okraji lišty, srážky na zem nedopadnou (cestou se vypaří, tzv. virga). Lišta na pravé straně pak ukazuje pohled od západu. Je-li v bouřkovém oblaku jádro s kroupami, opět lze na horní nebo postranní liště odhadnout, zda kroupy vypadávají na zem nebo se drží v oblaku (díky silným výstupným pohybům).

Od podzimu 2020 nabízí portál ČHMÚ také alternativní zobrazení srážek s rozlišením těch, které na zem dopadnou (ty jsou vyznačeny sytými barvami) a nedopadnou (Obr. 2).

radar aktual naw 2021-05-17.jpg

Obr. 2 Snímek z radaru zdůrazňující exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti  ze dne 17.5.2021

Kromě snímků za posledních několik termínů animace ukazuje předpoklad vývoje srážkového pole i na následující termíny. Posun srážek je odhadován ze směru a rychlosti proudění, není zohledněn vertikální vývoj oblačnosti (její nárůst či naopak rozpad). Také nezobrazuje rozložení srážek v horizontálním ani vertikálním směru (horní a boční lišta je prázdná)

radar nawcasting 2021-05-17.jpg

Obr. 3 Očekávaný vývoj srážkové (ukázka pro několik intervalů ze dne 17.5.2021)

Přestože ani radarové snímky nejsou zcela bezchybné, lze při jejich správném použití velmi dobře odhadnout srážky na následujících pár hodin. Snad vám tedy pomůžou při plánování pěších i cyklovýletů a ušetří vám nejednu studenou sprchu.

Odkazy, na kterých lze zobrazit snímky včetně bočních lišt:

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/data_jsradview.html

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/inca-cz/short.html

 

L.P.