Cheb

Graf_rocni_chod_11406.jpg

Obrázek 1: Průměrný měsíční úhrn (1982-2016)

 

Tabulka 1: Největší naměřené 6hodinové úhrny konvekčních a vrstevnatých srážek z let 1982-2016

  Datum

Konvekční úhrn

[mm/6 hod]

  Datum

Vrstevnatý úhrn

[mm/6 hod]

1  6. 6. 1984 52.0    10. 6. 2013  33.0 
2  7. 7. 2001 50.4    15. 8. 2005  32.0 
3 20. 6. 2013  46.0    12. 8. 1996  28.0 
4 9. 8. 2007  44.0    30. 6. 2005  27.2 
5 7. 7. 1994  42.6    17. 7. 2010  26.0 
6 12. 4. 2008  38.0    6. 6. 1984  23.0 
7 30. 5. 1998  34.0    9. 9. 2013  22.3 
8 8. 7. 2004  32.0    17. 4. 2009  22.0 
9 11. 6. 2016  31.0    9. 7. 2014  21.0 
10 31. 7. 2008  30.0     29. 5. 2007 20.0 

 

Return_levels_TCGEV_11406.jpgObrázek 2: Extrémní 6hodinové úhrny srážek: graf N-letých srážkových udalostí*. Černou křivkou je znázorněn bodový odhad a šednou plochou intervalový odhad (95% interval spolehlivosti) celkového úhrn za 6 hodin. Červená a modrá křivna jsou odhady úhrnu srážek konvekčního a vrstevnatého původu.

 

* N-letost: Průměrná doba opakování nějakého jevu. V případě srážek se jedná o posouzení extrémního úhrnu. Hodnoty se zjišťují analýzou dlouhodobých časových řad pozorování. Např. 100-letý srážkový úhrn je takový úhrn, který je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za 100 let. Jde o statistickou charakteristiku, nikoli predikční.