Brno-Tuřany

 

Graf_rocni_chod_11723.jpg

 Obrázek 1: Průměrný měsíční úhrn (1982-2016)

 

Tabulka 1: Největší naměřené 6hodinové úhrny konvekčních a vrstevnatých srážek z let 1982-2016

  Datum

Konvekční úhrn

[mm/6 hod]

  Datum

Vrstevnatý úhrn

[mm/6 hod]

1 24. 7. 2010 66.0   18. 7. 1997 31.0
2 26. 5. 2003 42.0   21. 8. 2016 29.0
3 25. 5. 1990 40.0   27. 6. 1982 28.9
4  9. 6. 2016 40.0   3. 5. 2013 25.0
5  29. 6. 1988 39.0    18. 8. 2015 25.0
6  4. 8. 2001 39.0   7. 8. 1985 24.0
7 4. 8. 2014  35.0    3. 8. 1996 24.0
8  21. 6. 2007 33.0    13. 8. 2002 24.0
9 27. 8. 1986 32.9   12. 9. 2014 23.0
10 15. 8. 2005 32.0   17. 9. 1984 22.0

 

Obrázek 2: Extrémní 6hodinové úhrny srážek: graf N-letých srážkových udalostí*. Černou křivkou je znázorněn bodový odhad a šednou plochou intervalový odhad (95% interval spolehlivosti) celkového úhrn za 6 hodin. Červená a modrá křivna jsou odhady úhrnu srážek konvekčního a vrstevnatého původu.

 

* N-letost: Průměrná doba opakování nějakého jevu. V případě srážek se jedná o posouzení extrémního úhrnu. Hodnoty se zjišťují analýzou dlouhodobých časových řad pozorování. Např. 100-letý srážkový úhrn je takový úhrn, který je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za 100 let. Jde o statistickou charakteristiku, nikoli predikční.