Růst hladiny moře se zrychluje

05/02/2018

27c-sea-level-rise.jpg

Vědci z dlouhodobých záznamů o výškách přílivů zjistili, že za posledních sto let vzrostla průměrná hladina moře o 10 až 20 cm. Z přesných satelitních měření vyplývá, že se hladina moře zvýšila o 8,8 cm od roku 1993, kdy se se satelitním měřením začalo. Rychlost růstu hladiny se zrychluje. Zatímco do roku 1993 byla průměrná rychlost růstu přibližně 1,7 mm/rok, tak od roku 1993 se rychlost zdvojnásobila na 3,4 mm/rok.

Podle nejnovější studie japonských vědců vyšlé v prestižním časopise Geophysical Research Letters je zrychlení růstu hladiny moře 0.27 ± 0.17 mm/yr2. Za zrychlení růstu hladiny moře během posledních deseti let  mohou tři hlavní faktory: z 44% tepelná roztažnost mořské vody, z 41% pokles zásob pevninské vody a z 15% tání pevninských ledovcových štítů.

I malý nárůst průměrné hladiny moře může mít devastující účinky na celý pobřežní ekosystém. Mořská voda se dostane hlouběji do vnitrozemí, během bouří způsobí rozsáhlejší záplavy a erozi, může také kontaminovat zemědělskou půdu solí a zničit přirozené prostředí pro mnoho živočichů a rostlin. Stovky milionů lidí žijících v pobřežních oblastech bude stále více ohroženo záplavami. 

SeaLevel.png

 R.B.