Globální emise CO2 dosáhnou v roce 2017 růstu 2%

04/12/2017

Během posledních tří let zůstávaly globální emise CO2 z fosilních paliv přibližně stejné. Ale odhad poskytnutý GCP (Global Carbon Project) ukazuje, že v roce 2017 bude nárůst okolo 2%.

Infographic_Emissions2017.png

GCP je skupina vědců, která od roku 2006 zveřejňuje bilanci uhlíkového cyklu. Nejnovější bilance zahrnuje i odhady pro rok 2017 (viz následující obrázek). Hodnoty nad nulou reprezentují zdroje CO2 (z fosilních paliv a půdního hospodaření), hodnoty pod nulou prezentují propady neboli, co se se vzniklým CO2 stalo. Emise CO2 se mohou akumulovat v atmosféře, absorbovat v oceánech nebo v zemské vegetaci.

 carbon_budget_2016.png

Změny v půdním hospodaření, jako je odlesňování nebo požáry, přispěly v roce 2017 k celkovým emisím CO2 11%. Zbývajících 89% pochází ze spalování fosilních paliv a průmyslu. Ačkoli emise z půdního hospodaření zůstávají přibližně stejné jako v roce 2016, emise z fosilních paliv narostly přibližně o 2%.

Okolo 54% CO2 emitovaného v roce 2016 zůstalo v atmosféře, 24% bylo absorbováno vegetací a 22% oceány. Podíl CO2 akumulovaného v atmosféře byl v letech 2015 a 2016 větší než je dlouhodobý průměr, což bylo způsobeno silným El Niño jevem. Pro rok 2017 vědci předpokládají, že v atmosféře zůstane 46% emitovaného CO2 z důvodu slábnutí El Niño.

Zdroj: CarbonBrief

 R.B.